EXCELLENCE IN MOTION

O spoločnosti

SPINEA je moderná strojárenská spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom vysoko presných reduktorov predávaných pod obchodnou značkou TwinSpin. Spoločnosť bola založená v roku 1994 a podnetom pre jej vznik bol vynález slovenského konštruktéra.  Reduktory TwinSpin sú vyrábané sériovo na základe udelenia medzinárodného patentu. Vysoko presný reduktor TwinSpin patrí do kategórie hi-tech výrobkov a predstavuje unikátne technické riešenie spájajúce radiálno-axiálne ložisko s vysoko presnou prevodovkou do jedného kompaktného celku.

 

Produkty spoločnosti sú určené do aplikácií, ktoré vyžadujú vysoký redukčný pomer, vysokú kinematickú presnosť, bezvôľový chod, vysokú momentovú kapacitu, vysokú tuhosť, kompaktnú konštrukciu v obmedzenom inštalačnom priestore a tiež malú hmotnosť. Nachádzajú širokú škálu uplatnení v automatizácii a priemyselnej robotike, v oblasti výroby obrábacích strojov, textilnom priemysle, zdravotníckej technike, leteckom priemysle a mnohých ďalších sférach.

 

 

História spoločnosti SPINEA, s.r.o.                                                             

1994 Založenie spoločnosti SPINEA, s.r.o.
1999 Začiatok seriovej výroby medzinarodne patentovaných vysokopresných prevodoviek
2000 ISO 9001:2000
2002 SPINEA sa stala členom Medzinárodnej federácie robotiky - International Federation of Robotics IFR
2005 Produkcia v novom výrobnom závode 1
2007 Produkcia v novom výrobnom závode 2
2008 SPINEA sa stala členom Európskej asociácie robotiky EUnited Robotics
2010 SPINEA sa stala členom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA
2011 ISO 9001:2009  recertifikácia
2013 Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
2014

Uvedenie novej G série na trh

20. výročie spoločnosti SPINEA

2015 Uvedenie nového najväčšieho hollow-shaftového aktuátora DSH 155

 

Newsletter

Sign up for our newsletter and receive email with current offerings

Follow us on