Spinea.sk

EXCELLENCE IN MOTION

Cena Prešovského samosprávneho kraja 

Spoločnosť SPINEA získala Cenu PSK za významné technologické inovácie v priemyselnej oblasti, podporu zamestnanosti v regióne a prezentáciu PSK v celosvetovom meradle.

SPS IPC Drives, 24.-26.11.2015, Norimberg, Nemecko

SPS IPC Drives je najväčším európskym veľtrhom elektrickej automatizácie. Spoločnosť Spinea, s.r.o. sa zúčastnila – hala 3, stand 413.

MOTEK 2015, 5.-8.10.2015, Stuttgart, Nemecko

SPINEA, s.r.o. odprezentovala portfólio svojich produktov na veľtrhu MOTEK 2015 v Hale 8, stand 8405.

Prešovský čertovský beh

Spoločnosť SPINEA, s.r.o. sa rozhodla stať jedným zo sponzorov akcie "Prešovský čertovský beh" a aj takto podporiť zdravý životný štýl nielen svojich zamestnancov, ale aj obyvateľov mesta Prešov a okolia.

Burza práce 2015

SPINEA,s.r.o. odprezentovala na podujatí Burza práce možnosti  uplatnenia  a perspektívneho zamestnania pre absolventov stredných odborných škôl.

Strojársky výrobok roka 2014

Spoločnosť SPINEA, s.r.o. opäť získala prestížne ocenenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR - Strojársky výrobok roka 2014.

Sponzoring RoboCup 2015, Hefei, Čína

SPINEA sponzorovala účasť žiakov ZŠ na medzinárodnej robotickej súťaži RoboCup 2015 v Hefei, Čína.

TS reduktory v dental segmente

Aplikácie TwinSpin reduktorov v oblasti frézovania dentálnych náhrad.

 Newsletter

Sign up for our newsletter and receive email with current offerings

Follow us on